Sivil Toplum Diyalogu

Doğa Dostu Plastikler projesi Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde yürütülüyor. Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından günümüze kadar, 450’nin üzerinde sivil toplum ortaklığına hibe desteği sağladı. Programın bu dördüncü ayağında enerji; çevre; adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında Türkiye ve Avrupa’dan STK’ların birlikte yürüttüğü 80 projeye yaklaşık 11 milyon Avroluk hibe desteği sağlanıyor. Sivil Toplum Diyaloğu Programının teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.

EnglishTürkçe